We support the Quality of Working Life

Bedrijfspsycholoog

Per uur, dagdeel of full-time

Psycholoog 'on site'
Er zijn diverse internationale onderzoeken die aantonen dat een psycholoog, laagdrempelig toegankelijk (‘on site’), een groot voordeel heeft. Zowel de behandeling (professioneel inhoudelijk), als de financiële effectiviteit wordt daarin aangetoond.

Kortdurend
Professioneel gezien is de kortdurende, oplossingsgerichte benadering effectief. In een paar sessies (gemiddeld 5-6) worden medewerkers weer op het juiste spoor gezet. Financieel blijkt een investering in een bedrijfspsycholoog ook een winst. 

Investering
De investering wordt met een ruime factor 2 terugverdiend, aangezien het inzetten van een bedrijfspsycholoog bijdraagt aan de reductie én voorkoming van langdurig verzuim.

Signaalfunctie
Daarnaast geeft het aanstellen van een bedrijfspsycholoog een signaal van zorg door het bedrijf naar de werknemers. De bedrijfspsycholoog verdient zichzelf dan ook snel terug.

Werken in organisatiecontext
Een bedrijfspsycholoog onderscheidt zich door de uitgebreide ervaring met het werken in de organisatiecontext. In de spreekkamer speelt, buiten de relatie met één cliënt, ook de relatie met de leidinggevende van de cliënt of met bijvoorbeeld HR of bedrijfsarts een belangrijke rol.

Korte lijnen, laagdrempelig
Daarnaast onderscheidt de bedrijfspsycholoog zich door de korte lijnen: hij is vaker bereikbaar door op locatie te zijn, in plaats van daarbuiten. Een bedrijfspsycholoog heeft zijn werklocatie ook echt ‘on site’, dus op het bedrijf. Hierdoor wordt de gang naar de bedrijfspsycholoog laagdrempelig.

Bedrijfspsycholoog als begeleider en coordinator
Een bedrijfspsycholoog binnen VerzekerdVitaal doet alles wat een andere behandelend psycholoog ook doet. Dus mensen face to face zien en begeleiden, bij een divers palet aan problemen en/of vragen. Waar nodig treedt de bedrijfspsycholoog in contact met leidinggevenden, HR, de bedrijfsarts en bijvoorbeeld bedrijfsmaatschappelijk werk of vertrouwenspersonen, als dit de behandeling ten goede komt en uiteraard pas na toestemming van de cliënt. De bedrijfspsycholoog let op aspecten binnen de organisatie, die het welzijn van medewerkers beïnvloeden en stelt deze pro-actief aan de orde bij HR en het management.

Wat nog meer te verwachten?
Statistieken over wat de psycholoog tegenkomt in zijn werk en welke trends er waarneembaar zijn op het vlak van mentale gezondheid in de organisatie, zijn hierbij ondersteunend. De bedrijfspsycholoog verzorgt ook trainingen, bijvoorbeeld over het herkennen van signalen van mentaal verzuim of het versterken van veerkracht, of doet onderzoek naar werkbeleving. De bedrijfspsycholoog maakt vaak onderdeel uit van het bredere 'employee assistance programma'.

Een voorbeeld
Ascender levert bijvoorbeeld bedrijfspsychologische diensten aan een grote zorginstelling (>5000 medewerkers). Een van onze psychologen is op vaste dagdelen in de organisatie aanwezig en adviseert diverse managementlagen met betrekking tot preventie, verzuim, reïntegratie en belastbaarheid van medewerkers. Medewerkers die uitvallen met mentale klachten of met fysieke klachten waarbij gedrag een rol speelt, worden door haar gezien op vaste spreekuren. De bedrijfspsycholoog maakt een inschatting van de situatie van deze medewerkers, helpt hen bij het vinden van adequate hulpverlening en adviseert de leidinggevende over de prognose en inzetbaarheid van de medewerker. Ook neemt zij deel aan casemanagementoverleg en adviseert ze over de trends die ze waarneemt in de organisatie. Na analyse van data door de bedrijfspsycholoog, kwam naar voren dat veel verzuim mede werd veroorzaakt doordat medewerkers overbelast werden door mantelzorgtaken thuis. Ascender heeft voor hen workshops ontwikkeld over het behouden van een gezonde balans en informeert leidinggevenden over het optimaal begeleiden van deze zwaar belaste groep. Er zijn nog geen data beschikbaar over het effect van deze interventies op het verzuim, maar wel is al duidelijk dat de aandacht voor het onderwerp het beter bespreekbaar heeft gemaakt en dat de mantelzorgers de aandacht voor hun positie en belasting erg op prijs stellen. 

Interesse?
Meer weten of zelf geïnteresseerd geraakt in een bedrijfspsycholoog voor uw organisatie? Neem contact op met onze specialist op dit vlak en verantwoordelijke voor VerzekerdVitaal Employee Assistance Services binnen Ascender: drs. Igor Moll verzekerdvitaal@ascender.nl.

Ascender actueel
Recente ontwikkelingen, interviews & ervaringen
Inschrijven voor onze nieuwsbrief

Impulsief gedrag leren ombuigen

11-02-2019

Klinisch psycholoog-psychotherapeut Dick Freriks deelt in zijn columns zijn ervaringen vanuit de praktijk van de arbeids- en gezondheidspsychologie. Deze keer "hoe voorkom je dat je pannetje overkookt?"

Lees meer

Millennial krijgt energie van een goede werksfeer

11-02-2019

Millennials vinden het moeilijk om te gaan met bureaucratie en met besluiten die van bovenaf genomen worden. Driekwart van deze generatie geeft aan hierdoor ‘onnodig veel energie’ te verliezen en zich onmachtig te voelen. Dat blijkt uit Millennial Onderzoek 2018.

Lees meer

Interventies vanuit complimenten

11-02-2019

Klinisch psycholoog-psychotherapeut Dick Freriks deelt in zijn columns zijn ervaringen vanuit de praktijk van de arbeids- en gezondheidspsychologie. 

Lees meer

De kwetsbare positie van mantelzorgers

11-02-2019

Klinisch psycholoog-psychotherapeut Dick Freriks deelt in zijn columns zijn ervaringen vanuit de praktijk van de arbeids- en gezondheidspsychologie. 

Lees meer

Experimenten met prikkelarme omgeving

11-02-2019

Er is grote behoefte aan prikkelarme omgevingen. Daarmee zijn nu experimenten gestart, zoals een supermarkt in Sint-Michielsgestel die een uur prikkelarm winkelen aanbiedt of een prikkelarme rondleiding in het Van Abbemuseum in Eindhoven. Lees meer:

Hoe houd je je medewerkers geestelijk gezond?

11-02-2019

De Vlaamse koepelorganisatie van ziekenhuizen en zorginstellingen wil een EHBO-cursus voor psychische klachten invoeren op scholen en bedrijven om geestelijk gezond te blijven. “Symptomen leren herkennen om te voorkomen dat klachten uitmonden in een depressie – dit concept lijkt op wat wij al jaren bedrijfstakspecifiek doen”, zegt Patricia van Casteren, als psycholoog werkzaam bij Ascender.

Lees meer

Feiten en fictie over burn-out op een rij

11-02-2019

Dit artikel ontrafelt wat er wel en niet klopt over een burn-out. Want neemt het aantal burn-outs nu daadwerkelijk wel toe? Je leest het hier.

Lees meer