We support the quality of working life.

Advisering

Feedbackloop
In de werkwijze van VerzekerdVitaal wordt altijd een feedbackloop naar de organisatie gemaakt. Dat wil zeggen dat wij er alert op zijn dat specifieke problematiek speelt binnen bepaalde functiegroepen of op bepaalde afdelingen binnen een bedrijf (zie ook ervaringen) en op geaggregeerd niveau geven wij periodiek inzicht in de ontwikkelingen op het gebied van mentaal verzuim binnen uw bedrijf. Hierdoor is het mogelijk preventiever te werk te gaan als het gaat om mentale problematiek. 

Prof. van de Loo/Hoogleraar Insead
Prof. van de Loo is een van de oprichters van Ascender en had als eerste in Nederland het idee om continue mentale hulp aan medewerkers van organisaties in transitie te bieden via een zogenaamd 'Employee Assistance Programme'. Desgewenst kan (bijvoorbeeld jaarlijks) een adviesgesprek met Prof. van de Loo deel uitmaken van de dienstverlening. Prof. van de Loo is vanuit zijn werkveld (klinisch psycholoog en psychodynamisch consultant) gespecialiseerd in complexe transitieprocessen en leiderschap en het effect daarvan op de organisatie.

Prof. van der Klink/Hoogleraar Tranzo
Binnen VerzekerdVitaal gaat het om het begeleiden van  de medewerker in de context van de werkomgeving, gericht op herstel van functioneren. Wij maken gebruik.van het Quality of Working Life © model van Prof. J.J.L. (Jac) van der Klink, hoogleraar in de vakgebieden Sociale Geneeskunde en Arbeidsgeneeskunde, expertise: 'duurzame Inzetbaarheid'. Graag maken wij bijvoorbeeld een scan van uw organisatie om de 'Quality of Working Life' en duurzame inzetbaarheid van medewerkers te onderzoeken.  

Quality of Working Life Model
Centraal in het model staat de 'capability set', het palet aan daadwerkelijke mogelijkheden dat iemand binnen de context van de werkomgeving heeft om taken uit te voeren, die waarde toevoegen, zowel voor de organisatie als voor de werkende. De capability set wordt als een betere voorspeller voor duurzame inzetbaarheid geacht dan het actuele functioneren, omdat deze meestal breder is dan de feitelijke taken die iemand uitvoert, waardoor zowel de orgaisatie als de werkende minder kwetsbaar zijn als delen van het takenpakket wijzigen of vervallen.

Aan de linkerkant van het model worden de 'inputs' bepaald door de persoonlijke kwaliteiten die iemand meebrengt (opleiding, vaardigheden, persoonseigenschappen, persoonlijkheid, etc.) en door de hulpbronnen van de organisatie (organisatiestructuur, taakstructuur, de vier A's: arbeidsinhoud, arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen). Inputs leiden niet automatisch tot capabilities. In de werkcontext zijn mechanismen nodig die persoonlijke- en organisatieresources 'omzetten' in capabilities en vervolgens in goed functioneren en in waardecreatie. Op persoonlijk niveau zijn dit motivatie, coping, inzicht in organisatieprocessen. Op organisatieniveau zijn het de organisatiecultuur, leiderschapsstijlen, HRM beleid.  De conversiefactoren bewerkstelligen idealiter dat persoonlijke effectiviteit binnen de werkcontext en organisatie-effectiviteit ten opzichte van het individu, gegeven de 'inputs' leiden tot een optimale capability set en duurzame inzetbaarheid.

De rechterkant van het model geeft vooral de keuze weer die de persoon en de organisatie maken over de daadwerkelijk uit te voeren taken. Deze keuze bepaalt mede het welbevinden van de werkende (en de organisatie).

Voor meer informatie over het Quality of working life model binnen uw organisatie of een adviesgesprek met Prof. van de Loo, bel 030-2522792 of stuur een mail naar verzekerdvitaal@ascender.nl.

Ascender actueel
Recente ontwikkelingen, interviews & ervaringen
Inschrijven voor onze nieuwsbrief

Impulsief gedrag leren ombuigen

11-02-2019

Klinisch psycholoog-psychotherapeut Dick Freriks deelt in zijn columns zijn ervaringen vanuit de praktijk van de arbeids- en gezondheidspsychologie. Deze keer "hoe voorkom je dat je pannetje overkookt?"

Lees meer

Millennial krijgt energie van een goede werksfeer

11-02-2019

Millennials vinden het moeilijk om te gaan met bureaucratie en met besluiten die van bovenaf genomen worden. Driekwart van deze generatie geeft aan hierdoor ‘onnodig veel energie’ te verliezen en zich onmachtig te voelen. Dat blijkt uit Millennial Onderzoek 2018.

Lees meer

Interventies vanuit complimenten

11-02-2019

Klinisch psycholoog-psychotherapeut Dick Freriks deelt in zijn columns zijn ervaringen vanuit de praktijk van de arbeids- en gezondheidspsychologie. 

Lees meer

De kwetsbare positie van mantelzorgers

11-02-2019

Klinisch psycholoog-psychotherapeut Dick Freriks deelt in zijn columns zijn ervaringen vanuit de praktijk van de arbeids- en gezondheidspsychologie. 

Lees meer

Experimenten met prikkelarme omgeving

11-02-2019

Er is grote behoefte aan prikkelarme omgevingen. Daarmee zijn nu experimenten gestart, zoals een supermarkt in Sint-Michielsgestel die een uur prikkelarm winkelen aanbiedt of een prikkelarme rondleiding in het Van Abbemuseum in Eindhoven. Lees meer:

Hoe houd je je medewerkers geestelijk gezond?

11-02-2019

De Vlaamse koepelorganisatie van ziekenhuizen en zorginstellingen wil een EHBO-cursus voor psychische klachten invoeren op scholen en bedrijven om geestelijk gezond te blijven. “Symptomen leren herkennen om te voorkomen dat klachten uitmonden in een depressie – dit concept lijkt op wat wij al jaren bedrijfstakspecifiek doen”, zegt Patricia van Casteren, als psycholoog werkzaam bij Ascender.

Lees meer

Feiten en fictie over burn-out op een rij

11-02-2019

Dit artikel ontrafelt wat er wel en niet klopt over een burn-out. Want neemt het aantal burn-outs nu daadwerkelijk wel toe? Je leest het hier.

Lees meer